Begrijpend lezen


Alle teksten de baas

Taal speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Kinderen leren via taal. Zij ontwikkelen taal het beste in een betekenisvolle context. Snappen wat je leest ofwel begrijpend lezen is een vaardigheid die je nodig hebt bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie/natuur etc. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren…

Sommige kinderen kunnen dat, maar begrijpen dan vaak niet wat lezen. Dat kost ook veel tijd. Bij een inzichtvraag val je dan door de mand.

Zeker ook bij rekenen heb je begrijpend lezen nodig. Denk maar aan de redactie – verhaaltjes – sommen. Hierbij moet je verbanden kunnen leggen voordat je de som kunt uitrekenen. Op het VO kun je denken aan het vak economie, dat heel talig is.

Voor wie

De training is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Voor zowel beelddenkers als taaldenkers is deze training geschikt.

Wat leer je

  • Je leert hoe je op een makkelijke manier teksten kunt lezen, begrijpen en onthouden.
  • Je leert verbanden te leggen door na te denken over de tekst en jezelf vragen te stellen.
  • Je gaat de tekst snappen en kunt die in je eigen woorden navertellen.
  • Je leert inzicht te krijgen in de tekst.
  • Werken met kleuren en plaatjes. Mindmappen is daarvan een onderdeel.

Naast die 6 stappen leer je ook nog

  • woordenschat vergroten.
  • wat signaalwoorden zijn.
  • hoe je synoniemen vindt in een tekst.
  • oefenen met CITO teksten en de vraagstelling die CITO gebruikt.

Werkwijze

In een lessenserie van 6 (à 1.15 uur) gaan we een-op-een aan de slag met de 6 stappenstrategie. Je gaat deze leren met het lezen van teksten, oefeningen, werken in spelvorm en bewegen. Door te bewegen onthoud je beter. Ook moet je thuis nog oefenen wat je in de training hebt geleerd.

Kosten

Inclusief cursusmateriaal kost de individuele training € 330,- ( 6 x 1.15 uur).

Kom je samen met je vriend(-in) met hetzelfde niveau / klasgenoot dan zijn de kosten € 285,- pp en kan de training uitlopen naar 1.5 uur. Als een van de twee een les mist, kun je die apart een-op-een inhalen voor €25.