Bijles / Extra ondersteuning


Wanneer er hiaten zijn in de leerstof op school of er zijn leerachterstanden, kan ik iets betekenen voor kinderen en jongeren t/m vierde klas VO, waar het gaat om:  * taal   * spelling

Werkwijze

In een rustige sfeer, in de praktijk of bij de jongere thuis, werk ik een-op-een aan leerachterstanden of aan leerstof die even niet duidelijk is. We gebruiken het schoolmateriaal, aangevuld met inzichtelijke hulpmiddelen.

Traject

Het traject is in lengte afhankelijk van de hulpvraag. Soms kan 1x p.w. gedurende een periode voldoende zijn, een andere keer is 3x p.w. gedurende een bepaalde tijd nodig om de stof goed in te oefenen en te laten beklijven. We werken een uur per keer. Wanneer er meer aan de hand is dan een probleem bij de leerstof, kijken we verder. Altijd in overleg.

  • Soms kan de jongere huiswerk meekrijgen voor extra oefening.
  • Ouders worden in het proces betrokken en ik vraag ook hun inzet hierin.
  • Op verzoek kan ik met de leraar van de school een afspraak maken.
  • Op verzoek kan ik een observatie in de klas doen.

bijles-extra-ondersteuning-2