Ik leer leren


Hoe krijg je grip op je schoolwerk

Elk kind kan leren

Deze training geeft jongeren slimme handvatten voor makkelijker en doeltreffender leren. Van nature leren kinderen graag en dat gaat ‘als vanzelf’ bv. lopen, praten, fietsen… De problemen beginnen vaak op school omdat het kind de norm niet haalt. Maar elk kind kan leren. Voor schools leren moet het op een doeltreffende manier zijn geheugen gebruiken en manieren van leren onder de knie krijgen (leerstrategieën). Voorwaarde is dat het kind geen belemmeringen heeft die het leren beperken. Het moet in staat zijn de lesstof op te nemen.
Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de ‘Ik leer leren’ training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat ‘Ik leer leren’ over HOE te leren.
ik-leer-leren-3

Voor wie is de training

Voor leerlingen uit groep 7 en 8. Bij ‘Ik leer leren’ krijgen zij inzicht in hun eigen leerproces (bv. leerstijl) en hoe dat te veranderen. Een stevige basis als zij naar de middelbare school gaan.
Voor brugklassers is deze training m.n. zinvol. Nu de jongsten op school en niet meer de stoere groep 8, nieuwe vakken, veel lokalen, andere lestijden, meer docenten en elke dag huiswerk! De overgang is groot. Fijn zou het zijn als zij weten HOE te leren, te plannen / organiseren en als zij vol zelfvertrouwen zijn.
Voor de leerling uit 2-VO. Het tweede jaar is geen ‘gewoon’ jaar. Het nieuwe van de brugklas is eraf. Hier gaat het over * zit de jongere op de goede plek * heeft hij een goede mindset * voldoende motivatie? Afhaken, ook bij hoogbegaafdheid, ligt op de loer. Wat is er aan de hand dat het nu ineens niet meer zo goed gaat als voorheen? Ook leerlingen uit hogere klassen kunnen er baat bij hebben.

Wat leer je tijdens de training

De training ‘Ik leer leren’ geeft jongeren handvatten voor makkelijker en slimmer leren.

  • Opsporen van hiaten en leerblokkades.
  • Welke leerstijl heb jij, wat is je talent, wat kun je goed en hoe zet je dat effectief in?
  • Wat is voor jou een slimme aanpak (strategie) bij bv. leerwerk / maakwerk?
  • Hoe leer je je werk plannen en organiseren? Agendagebruik!
  • Wat is belangrijk en wat is bijzaak?
  • Hoe ga je om met faalangst, spanning en stress?
  • Hoe ga je om met concentratieproblemen, hoe houd je je aandacht bij de les?
  • Wat doe je met ‘geen zin’ of een saaie les? Hoe blijf je gemotiveerd?
  • Hoe zorg je dat je discipline krijgt, niet uitstelt?
  • Terugkijken hoe je iets deed. Kon het anders, handiger?

En natuurlijk veel tips, weetjes, testen en oefeningen.

Wat bereik je ermee

Je weet welke manier van leren het beste bij je past. Inzicht. Meer motivatie.
Grip op je faalangst en je concentratie. Meer zelfvertrouwen en plezier. Kracht.
Last but not least → hogere cijfers!

Werkwijze

Er wordt een-op-een gewerkt, zodat er goed zicht is op waar het (nog) niet lukt en waar het al wel goed gaat. We gebruiken hierbij t/m de brugklassen een werkboek.

Wat kost het

De training omvat 5 bijeenkomsten, €55 per les van 1.15 uur. Dus €275 voor de hele training ( excl. werkboek van €32,50). Ook is het mogelijk om met twee jongeren tegelijk te werken (bv. uit dezelfde klas). Dan is de prijs €45 pp.
Je schrijft in voor de gehele training. Deze kan in twee termijnen worden voldaan, t.w. na de eerste les en na de vijfde.

De trainingen worden gedurende het gehele schooljaar gegeven, uitgezonderd vakanties.

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.
(vlg. Aristoteles, Grieks filosoof en wetenschapper)