Coaching jongeren


Soms zit een jongere met zichzelf in de knoop en uit zich dat in gedrag dat in de weg zit. Bij hemzelf, thuis, de omgeving en op school. Hij of zij:

 • heeft weinig zelfvertrouwen
 • kan geen vrienden maken
 • maakt vaak ruzie
 • is faalangstig
 • is vaak boos of agressief
 • is angstig
 • kan geen nee zeggen
 • kent geen grenzen
 • ……………………… etc.

Hij is niet in staat dit gedrag zelf te veranderen. Daar kan ik bij helpen.

Uitgangspunten van mijn coaching

 • Luisteren, open staan, vertrouwen, verbinding, humor
 • Uitgaan van mogelijkheden, talenten en kwaliteiten
 • Oplossingsgericht werken
 • Het traject zo kort mogelijk laten duren

Ik kan begeleiden naar meer balans en geluk. Naar weer blij kunnen zijn. Gebruik makend van wat de jongere zelf al ‘in huis’ heeft, maar waar hij even niet bij kan. Door te ervaren waar hij goed in is, wordt hij sterker en weerbaarder. Hij zal meer zelfvertrouwen krijgen voor de toekomst en zal ‘groeien’.

Ouders worden in dit proces altijd op enig moment betrokken.

COACHING IS
SAMEN OP WEG NAAR EEN NIEUWE, GEWENSTE SITUATIE

coaching-jongeren