Opvoedbegeleiding


Ouders hebben soms zelf steuntje in de rug nodig bij de opvoeding van hun kind. Ik kan de begeleiding vanuit drie opties benaderen.

  • Advies
  • Coaching ouders (kind/jongere kan er later bij betrokken worden)
  • Coaching ouder(s) alleen/samen

Hieronder licht ik e.e.a. toe:

Advies

Hierbij geven de ouders hun ‘opvoedverlegenheid’ aan en zijn wat tips, do’s en don’ts voorlopig voldoende. Ouders gaan daar eerst mee aan de slag. Hiervoor is één afspraak meestal voldoende.

Coaching ouder(s)

Jullie als ouder(s) lopen vast in de opvoeding van je kind. Je bent met elkaar in een (probleem)situatie beland waarin even geen beweging is, die stilstaat. Jullie hebben behoefte aan tijdelijke ondersteuning bij de opvoeding van je kind dat vaak lastig, boos, stil, teruggetrokken of verdrietig ….etc. gedrag laat zien. Het beïnvloedt de sfeer in huis negatief en je kunt er niet de vinger op leggen. Je vraagt je af: “Hoe kan ik het anders doen?”

Hierbij kan ik je helpen en kijken we eerst samen naar de situatie waarin je bent vastgelopen en naar de hulpvraag die er ligt. Ik werk eerst met jullie als ouder(s) en het kind kan er tijdens het traject bijkomen.

Coaching ouder alleen

Misschien zit je zelf even niet goed in je vel en heeft het zijn weerslag op je kind en het gezin. Dat wil je niet, maar het gebeurt. Denk je dat jij (als ouder) alleen wat hulp kunt gebruiken, dan kan ik daar iets in betekenen. Ik zou je kunnen helpen inzicht te krijgen in wat er gebeurt en hoe je dat zou kunnen veranderen. Kijk maar eens op de homepagina. Wat daar staat, kan ook van toepassing zijn op jou (als ouder). Je zult zien dat als jij weer in balans bent, jij weer VERBINDING kunt maken met je kind en je gezin.