Privacy


Privacyverklaring Kitz – Coaching

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Kitty (C.W.A.) de Nijs, gevestigd te Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63975599. Eén mans (vrouws) bedrijf.

– Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Ik gebruik uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, e-mail, adres, telefoonnummer), enkel om met u in contact te treden, met u te kunnen communiceren in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens verwijderd en/of vernietigd.

– Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Deze gegevens gebruik ik enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en ik verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

– Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk. Mijn pc wordt alleen door mij gebruikt, is beveiligd met een code en heeft zeer deugdelijke antivirus -en beveiligingssoftware. Er wordt, voor zover bekend, geen gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technieken.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is.

Download een pdf-versie van de AVG KITZ Privacyverklaring.