Traject


Hoe gaan we aan de slag

Kennismakingsgesprek
Vrijblijvend en kan telefonisch. We bespreken of ik je kan helpen. Zo ja, dan ontvang je het intakeformulier.
Intakegesprek
Meestal in de praktijk.  Alles rondom de cliënt, zijn situatie en probleem komt aan bod. Misschien is er al een hulpvraag. We maken afspraken over de tijdsplanning en overlegmomenten.
Begeleiding
Afhankelijk van het probleem en de hulpvraag, gaan we op weg naar mogelijkheden en oplossingen. Het begeleidingstraject is kortdurend en zal na vijf sessies geëvalueerd worden. Zijn er meer nodig, dan bespreken we dat eerst met elkaar.
Een sessie duurt 60 minuten.
Tussenevaluatie
Op verzoek kan een tussenevaluatie nuttig zijn. Hoe staan we ervoor, zijn we op de goede weg, wat is er nog nodig?
Eindgesprek
Is de begeleiding voltooid, dan volgt er een eindgesprek of verslag. Het gesprek kan direct aan het einde van de laatste sessie.